Pašvaldības budžets Jāņupes attīstībai

Mēs, biedrība “Jāņupes iedzīvotāji”, esam nosūtījuši vēstuli Olaines novada pašvaldībai, norādot uz, mūsuprāt, aktuālajām apkārtnes vajadzībām, kas būtu jāņem vērā, plānojot nākamā gada budžetu, piemēram, gājēju ietve/velo josla gar lielo ceļu, atkritumu apsaimniekošanas sakārtošana, dzeramā ūdens pieejamība, atpūtas vietu ierīkošana un uzturēšana, sabiedriskā transporta pieejamības un kvalitātes uzlabošana, u.c.

Kamēr gaidām pašvaldības un deputātu atbildi, aicinām ikvienu līdz 15.decembrim paust arī savu viedokli, aizpildot aptaujas anketu šajā saitē: https://ej.uz/pxsi

Iedzīvotāju aptauja ir mūsu biedrības iniciatīva, tā ir anonīma un tās dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā informēšanas nolūkos.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>