Iecavā ir dzimušas jaunas idejas, sadarbojoties dažādām paaudzēm

Šī gada 10.-12.augustā Iecavā tikās dažādu biedrību dalībnieki -no Olaines senioru biedrības „Liepas”, no biedrības „Jāņupes iedzīvotāji” un jaunieši no Olaines novada biedrības „Mākonis” un „Iecavas jauniešu padome”, kopīgi mācoties un sadarbojoties dažādiem novadiem un paaudzēm radītu vairākas jaunas idejas, kuras tuvāko mēnešu laikā realizēs pašu spēkiem.

Šogad 10.jūlijā tika uzsākts projekts „No dīvāna līdz sarunu galdam”. Tā mērķis ir stiprināt dažādu organizācijas biedru zināšanas un veicināt iedzīvotāju iesaisti dažādu būtisku jautājumu risināšanā. Beigsim sēdēt dīvānos un runāt cik viss ir slikti. Nāksim pie galda un mācīsimies rīkoties, lai uzlabotu  mūsu dzīves kvalitāti. Bieži labas idejas paliek tikai uz dīvāniem, jo cilvēkiem trūkst zināšanas un nav atbildes uz dažādiem jautājumiem: Ko es varu? Ko es drīkstu? Kas ir pašvaldības un kas valsts pārziņā? Kā saprast, pie kuras no institūcijām vērsties? Vai kādas  no funkcijām efektīvāk varētu veikt mana organizācija?

Mācību laikā dalībnieki apguva Zviedrijā populāru Studiju apļa metodi. Tas ir dinamisks apmācību process, kurā dalībnieki balstās uz savu pieredzi, vadītāja prasmēm un studiju materiāliem. Tās ir neformālas, brīvprātīgas studijas, kurās dalībnieki mācās viens no otra.

Lai iedvesmotu dalībniekus un parādītu plašo iedzīvotāju un nevalstisko organizāciju īstenoto iniciatīvu klāstu, apmācībās ar pieredzi dalījās Valmieras novada fonda pārstāvis  Ansis Bērziņš. Viņš pastāstīja un parādīja to, kā Vidzemes novados un citur Latvijā veiksmīgi darbojas ziedojumu vākšana no uzņēmumiem un privātpersonām un šie līdzekļi tiek piešķirti organizāciju ideju īstenošanai

Mācību laikā  dažādu novadu un paaudžu sadarbības rezultātā radās vairākas konkrētas iniciatīvas, kuras atsevišķas dalībnieku grupas īstenos tuvāko mēnešu laikā.

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar biedrību „Latvijas Pilsoniskā alianse” un Kultūras ministriju projekta „Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā” ietvaros. Projekta finansējuma avots ir Latvijas Republikas valsts budžets.

 

Kulturas ministrija             Latvijas_Pilsoniska_alianse

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>