Tiek uzsākts projekts „No dīvāna līdz sarunu galdam”

Šā gada 10.jūlijā tika uzsākts projekts „No dīvāna līdz sarunu galdam”. To īsteno biedrība „Jāņupes iedzīvotāji” sadarbībā ar biedrību “Mākonis”, Olaines senioru biedrību “Liepas” un biedrību “Iecavas Jauniešu padome”

Projekta galvenā ideja, ir iedvesmot biedrību pārstāvjus aktīvāk iesaistīties to problēmu risināšana, par kurām līdz šim ir diskutēts tikai uz dīvāniem un virtuvēs. Saprast, kā mazāku un lielāku jautājumu risināšanu var ietekmēt, un ko varam darīt katrs no mums. Projekta mērķis ir stiprināt visu iesaistītu biedrību darbību, palielinot biedru skaitu un to zināšanas, prasmes. Būtisks aspekts ir projekta laikā veicināt paaudžu sadarbību un novadu sadraudzību.

Projekta laikā notiks apmācības, kuru laikā dalībnieki iepazīsies ar Zviedrijā populāro neformālās izglītības metodi studiju aplis, kā arī iegūs praktiskas zināšanas, kas palīdzēs īstenot konkrētas, savas ieceres un aktivitātes. Dalībnieki pilnveidos prasmes
strādāt komandā un organizēt dažādas iniciatīvas, kas veicinās dažādu paaudžu sadarbību. Pēc šīm apmācībām dalībnieki, atgriežoties mājās, īstenos vismaz piecas no semināra laikā ieplānotajām aktivitātēm / idejām laika posmā no augusta līdz septembrim. Darba gaitā dalībnieki saņems dažāda veida atbalstu konkrētas idejas realizēšanai.

Dalībnieku tikšanās visa projekta laikā notiks dažādos novados gan Olainē, gan Iecavā, gan Jāņupē, kas veicinās novadu sadarbību. Oktobrī notiks izvērtēšanas seminārs, kurā tiks izvērtētas atziņas pēc iniciatīvu realizēšanas, apkopota gūtā pieredze un secinājumi. Projekta atziņas tiks apkopotas informatīvā materiālā „Gribu un Daru”.

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar biedrību „ Latvijas Pilsoniskā alianse” un Kultūras ministriju projekta „Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā” ietvaros. Projekta finansējuma avots ir Latvijas Republikas valsts budžets.

KMLatvijas_Pilsoniska_alianse

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>