Janvārī dodies sportot uz Mellupiem

Jūsu jaunā gada apņemšanās ir vairāk kustēties? Pievienojieties vingrošanas nodarbībām Mellupos.

Ja gribat saņemt atgādinājumus whatsup, aizpildiet šo anketu:
https://goo.gl/forms/kni6btgEGWT3lqnB2

Nodarbības ir bez maksas. Tās tiek finansētas projektā, ko Olaines novada pašvaldība īsteno darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros.

#ESfondi, #ESparveselibu #Jāņupe #Plakanciems

kolaza katrai nodarbībai afiša(3)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>