Biedrība prezentē pētījumu par atkritumu šķirošanu Olaines, Ozolnieku un Jelgavas novados

skirosanas_seminars_olaineBiedrība “Jāņupes iedzīvotāji” šī gada 15. septembrī uzsāka sešu semināru ciklu, kurā iepazīstina novadu iedzīvotājus ar pētījumu “Atkritumu apsaimniekošana un atkritumu šķirošana Jelgavas, Ozolnieku un Olaines novados”. Semināros visi klātesošie ir aicināti komentēt un papildināt pētījumā izvirzītos priekšlikumus, lai palielinātu dalīti vākto sadzīves atkritumu īpatsvaru novados.

Pētījuma autore Baiba Krūmiņa norāda: “Galvenās novadu problēmas atkritumu šķirošanā (sašķiroto atkritumu kvalitāte un iedzīvotāju aktivitāte) ir saistītas ar iedzīvotāju motivēšanu un izglītošanu, ko var atrisināt, šim jautājumam pievēršot pastiprinātu uzmanību un vienlaicīgi izmantojot dažādus komunikācijas rīkus – ne tikai uzlīmes uz konteineriem, bet arī pašvaldību drukātos izdevumus, rēķinus, mājaslapas, sociālos tīklus un citu izstrādātas aplikācijas, materiālus.”

Pētījums parādīja arī to, ka attālums līdz konteineriem ir galvenais šķērslis atkritumu šķirošanai iedzīvotājiem, kas dzīvo privātmājās. Toties daudzdzīvokļu namu iedzīvotājus no atkritumu šķirošanas visbiežāk attur vietas trūkums mājās, kur novietot sašķiroto materiālu.

Lai risinātu šo situāciju, visos sešos semināros tiks rosināta iedzīvotāju, pašvaldības pārstāvju un atkritumu apsaimniekotāju saruna par iespējamajiem uzlabojumiem. Piemēram, projekta darba grupa ierosināja popularizēt iespēju mājās veidot tikai vienu urnu vai maisu, kurā glabāt šķirošanai derīgos materiālus, un tos sadalīt sīkāk tikai pie šķirošanas konteineriem.

Pētījums pieejams šeit: Petijums-publiskosanai.pdf

Informācija par turpmākajiem semināriem un projekta norisi būs pieejama biedrības mājaslapā www.janupe.lv.

Pētījums un semināri notiek biedrības “Jāņupes iedzīvotāji” projektā “Šķiro mazs un liels”, kas tiek īstenots sadarbībā ar Olaines, Ozolnieku un Jelgavas novadu pašvaldībām. Projekts tapis ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu. To līdzfinansē Olaines, Jelgavas un Ozolnieku novadu pašvaldības.

LVAF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>