“Jāņupes iedzīvotāji” aicina uz pastaigu takas atklāšanu – Papildināts

 

atklasanaŠī gada 24.oktobrī plkst. 11.00 – 13.00 notiks Jāņupes karjera pastaigu takas “Saudzē un dzīvo” atklāšanas pasākums. Apmeklētāji varēs uzzināt, kā tapusi taka un uz tās novietotie septiņi vides objekti, kas ik dienas atgādinās, ka par dabu ir jārūpējas.
Atklāšanu ieskandinās sitaminstrumentālists Guntars Freibergs. Pasākuma laikā gan bērni, gan pieaugušie varēs pamēģināt nūjošanu Olaines novada senioru biedrības “Liepas” vadībā, piedalīties vides organizācijas “homo ecos:” radošajās darbnīcās un aktivitātēs kopā ar Cūkmenu.
Pastaigu takas apkārtnē esošajos kokos būs paslēpušās putnu, dzīvnieku un kukaiņu mozaīkas, zaros plīvos piecas dabas stihijām un cilvēkam veltītas lielformāta sapņu mandalas, bet putnu būrītis ar novērošanas kameru pavasarī ļaus vērot perēšanu un putnu mazuļus. Mākslinieki no koka baļķiem ir izveidojuši liela izmēra atkritumu urnas, soliņus un velo novietnes. Meža ielokā apmeklētāji varēs izmēģināt brīvdabas ksilafonu, bet kaķa veidola laipa ļaus pabūt uz ūdens.
Jāņupes karjers ar katru gadu kļūst aizvien iecienītāka ciema iedzīvotāju un viesu atpūtas vieta. Tagad šeit ir arī pastaigu taka, kas ļauj ērti apiet apkārt ūdenstilpnei.Tā ir pirmā labiekārtotā atpūtas vieta Jāņupē.
Projektu “Jāņupes karjera pastaigu takas “Saudzē un dzīvo” izveide” finansē Latvijas Vides aizsardības fonds un Olaines novada pašvaldība. To īsteno biedrība “Jāņupes iedzīvotāji” sadarbībā ar “homo ecos:”.

Foto ieskats tapšanas procesā:

B  Olaines nov-KR                  Janupes-iedzivotaji HE_logo_zils

3 thoughts on ““Jāņupes iedzīvotāji” aicina uz pastaigu takas atklāšanu – Papildināts

 1. Сообщество «Жители Янюпэ» приглашают на открытие прогулочной тропы

  24. Октября в Янюпэ у карьера открытие мероприятия под названием «Береги и живи» в 11.00. Посетители смогут узнать историю создания прогулочной тропы и ознакомиться, с расположенными на ней, 7 художественными объектами, которые непосредственно будут напоминать о том, что природу необходимо беречь.
  Мероприятие откроет музыкант – ударник Гунтарс Фрейбергс. В процессе мероприятия дети и взрослые смогут принять активное участие в оздоровительной ходьбе под руководством общества сеньйоров «Лиепа» Олайнского района, а также присоединиться к творческим мастерским организации защиты окружающей среды “homo ecos:” и встретиться с Хрюшкой.
  Посетители смогут наблюдать на прогулочной тропе художественное оформление стволов деревьев, на которых расположены фрагменты мозаики с изображением флоры и фауны, на ветках развиваются пять стихий, посвященных человеку – большого формата мандалы сновидений. Установленный скворечник с видео наблюдением, на протяжении всего периода проживания там птиц, процесс появления и роста птенцов сможет наблюдать каждый.
  Из дерева сооруженные урны для мусора, скамейки, велостоянки. Все прохожие и отдыхающие лесного массива смогут наслаждаться звуками ксилофона. Понтон в облик кошки, на который сможет спуститься любой желающий и приблизиться к воде.
  Карьер с каждым годом становится все более популярным для отдыха среди жителей и гостей поселков и кооперативов.

  Теперь здесь есть прогулочная тропа, которая позволяет с легкостью обойти вокруг весь водойом. На сегодняшний день это первое благоустроенное место отдыха в Янюпэ.

  Проект «Прогулочная тропа Янюпского карьера ” Береги и живи”» финансирует Латвийский фонд окружающей среды и управление Олайнского края. Реализация сообщества “Жители Янюпэ” в сотрудничестве с “homo ecos:”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>