Kooperatīvu teritorijās plānots izveidot jaunus dalīto atkritumu savākšanas punktus

atkritumu-skirosanaAS “Olaines ūdens un siltums” ar sadarbības partneri SIA “Herlig” plāno izveidot 40 jaunus dalīto atkritumu savākšanas punktus novada dārzkopību teritorijās un aicina pieteikties šo punktu izveidei.

Jauni dalīto atkritumu savākšanas punkti tiks veidoti tikai sadarbībā ar katras konkrētas dārzkopības sabiedrības (DKS) vadību, tāpēc iedzīvotāji savas idejas un vēlmes var paust savu kooperatīvu vadībai.

Piesakoties uz noteiktu dalīto atkritumu savākšanas vietu skaitu,  dārzkopības sabiedrības vadībai ir jānorāda konkrēta vieta dalīto atkritumu savākšanas punktu izveidei.

Pēc vietas izvēles tiks slēgts līgums ar DKS vadību par dalīto atkritumu savākšanas punktu apkalpošanu. Līgums ietvers apkalpošanas kārtību, tai skaitā to, ka DKS ir atbildīga par kārtības uzturēšanu pie konteineriem un to, ka neatbilstošu atkritumu gadījumā (gan konteineros, gan tiem blakus), rēķins par šiem atkritumiem tiks izrakstīts DKS.

AS “Olaines ūdens un siltums”  norāda: ja konteineros vairākkārt tiks ievietoti neatbilstoši atkritumi un tos attiecīgi nevarēs uzskatīt un pieņemt kā dalītos atkritumus, tad konkrētais atkritumu savākšanas punkts tiks likvidēts un konteineri aizvākti.

DKS vadības pārstāvji ir aicināti pieteikties dalīto atkritumu savākšanas punktu izveidei, sūtot informāciju par punktu skaitu un to plānoto vietu uz e-pastu atkritumi@ous.lv.

!!! Tā kā plānoto punktu izveides vietu skaits ir ierobežots – 40, tad šādu iespēju savā DKS iegūs tie, kas būs pirmie pieteikušies un atbildīs augstāk minētajiem punktu izveidošanas nosacījumiem!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>