ZZS atbild uz jautājumiem par Jāņupi

Piedāvājam iepazīties ar ZZSZZS atsūtīto atbildi uz mūsu jautājumiem (lasiet šeit).

1. Ciemu attīstības vīzija

Ir pieņemta un spēkā esoša Attīstības programma 2014.-2020.gadam. Tajā atspoguļots Domes Attīstības nodaļas vīzija, kura gan mūsuprāt vērtējama kritiski un pelnītu rūpi un pārstrādi.
Tā neparedz novada identitātes un konkurētspējas stiprināšanu, kas ir mūsu priekšvēlēšanu programmas pirmajā vietā. Nav arī pietiekamas konkrētības. Ja esiet iepazinušies ar programmu, tajā (atšķirībā no pārējo 5 politisko spēku piedāvājumiem) likts skaidrs uzsvars arī uz decentralizāciju, t.i. fokusa virzīšanu no pilsētas uz novadu, īpaši pieminot Jāņupes anklāvu.

Kādu Jūs redzat Olaines novada ciemu (Jāņupes, Vaivadu, Rājumu, Stīpnieku u.c.) attīstību tuvāko trīs gadu laikā un ilgākā perspektīvā?
Vispirms jāveic esošās situācijas analīze un tikai tad var spriest par tuvākā un tālākā perioda attīstību. Tas veicams kopā ar vietējiem iedzīvotājiem. Pašreiz pastāvošajā domes radītajā informācijas vakumā par esošo situāciju solīt kādas konkrētas perspektīvas būtu pārsteidzīgi, izņemot tās, kuras lasāmas programmas sadaļā “Novada sabalansēta attīstība”

Vai Jūs plānojat veikt un veicināt investīcijas šajās teritorijās? Ja plānojat, lūdzu, miniet vismaz trīs būtiskākās?
Protams. Arī par to esam norādījuši programmā un uzskatām investīcijas par vienu no primārajiem novada izaugsmes “vaļiem”.
Jūs noteikti zināt, ka kā jau informējām iedzīvotājus, esam priekšvēlēšanu programmas īstenošanu sākuši neatkarīgi no vēlēšanu datuma, kamdēļ pēc Oskara Galandera ielūguma pirmo reizi Olaines pastāvēšanas 50 gados šeit 25.05.2017., augstākā līmeņa Indijas – Latvijas biznesa konferences ietvaros, ieradās Indijas oficiāla vēstniecības un investoru delegācija. Mums nezināmu iemeslu dēļ domes deputāti pasākumu demonstratīvi ignorēja (pieteicās vienīgi Purviņas kundze, taču neieradās) un olaine.lv portāla turētāja sociāldemokrāte un pašreizējā deputāta kandidāte Mārīte Rūja attiecās par šo pasākumu pašvaldības portālā ievietot jebkādu informāciju gan pirms tā, gan līdz šim pašam brīdim, ko kā ļaunprātīgu sava stāvokļa izmantošanu un pašvaldības resursu izlietošanu vienīgi savās sociāldemokrātiski / strādnieciskajās interesēs un nevis novada sabiedrības interesēs. Uz īsu brīdi, izdarot vienu zvanu, parādījās arī Jūsu biedrības biedrs Kristaps Kauliņš un tad bez pēdām pazuda. Pēdējā vakarā uz pasākumu dalību pieteica mērs A.Berga kungs, un to, kopā ar fotogrāfu, otro vietnieku, Kauliņa kungu un pirmo dienu darbā pieņemto Alksnes kundzi, restorānā “Jasmīns” apmeklēja, teica oficiālu runu, apmainījās oficiālām dāvanām. Neraugoties uz domes rīkoto boikotu, uz pasākumu bija ieradušies virkne Olaines novada uzņēmēju, tostarp Biolar kontrolpaketes turētājs Pāvels Daņilko kungs un Dommo biznesa centra vadītājs Aivars Griezīša kungs. Atgādinām, ka Indijas iedzīvotāju skaits sastāda vairāk nekā divtik ņemts visu Eiropas valstu iedzīvotāju skaits kopā.
Sīkākai informācijai: https://www.indianembassy.se/mynews.php?eid=439
Piemēram, necilā Ventspils, kuru Latvijas mērogā var ņemt par paraugu investoru piesaistes ziņā, budžeta veidošanas ziņā, sakārtotības ziņā un kuru apmeklēja šī pati investoru delegācija rada iespēju savā portālā ielikt gan ziņu, gan pasākuma fotogrāfiju (http://www.ventspils.lv/lat/ekonomika/124222-indijas-uznemeju-delegacija-viesojas-ventspili).

Nav brīnums, ka ar šādu attieksmi t.s. sociāldemokrātiem visai veiksmīgi 25 gadus no Olaines izdevies atbaidīt jebkurus potenciālos ārvalstu investorus un to vestā ārpolitika bijsi tīra kaitniecība pret iedzīvotājiem, bloķējot novada dinamisku un dabisku attīstību. Turklāt 2017.gada TV priekšvēlēšanu debatēs tas visā nopietnībā minēts kā novada “veiksmes stāsts”.

Savukārt jautājums par tām “trim”, nav skaidri noformulēts – domātas “teritorijas”, “investīcijas”, “trīs pirmās”, “trīs pēdējās”?

2. Iedzīvotāju deklarēšanās ciemos

Šo problemātiku var skatīt caur vistas-olas prizmu. Vienai no tām jābūt pirmajai.
Sociāldemokrāti uzskata, ka primārie ir viņi un nekāds finansējums, kamēr iedzīvotāji attiecīgajā “nekurienē” nav masveidīgi sadeklarējušies. Utopija.
Mēs savukārt uzskatām, ka tomēr pašvaldībai kā resursu, kas rēķināmi miljonos katru gadu, būtu jābūt tai pirmā soļa spērējai, jāveic pārdomāti ieguldījumi un jārada iedzīvotājos pārliecība, ka attīstības ceļš uzsākts un tie var uzņemties risku pārdeklarēties, atsakoties no citu novadu / pilsētu piedāvātajiem labumiem tur deklarētajām personām.

Vai un kā Jūs plānojat panākt, lai novadā dzīvojošie deklarētos savā pastāvīgajā dzīvesvietā?
Jā. Ar pārdomātu domes darbu, kuru līdz šim iedzīvotāji nav redzējuši.

3. Sabiedriskais transports

Vai un kā Jūs plānojat pilnveidot sabiedriskā transprota kustību no Jāņupes un tās tuvākās apkārtnes uz Olaini?
Var pilnveidot tikai to, kas ir. Cik mums zināms, trolejbusu un tramvaju kustība Olaines novadā nav manīta, kamdēļ atliek vien runa par sabiedrisko autobusu kustību. Bet arī autobusu kustības Olaine-Jāņupe nav.
Sabiedriskajam transportam novadā ar €18.5 miljonu budžetu būs būt. Sociāldemokrātiem/strādniekiem ir personiskās automašīnas un šis jautājums tādēji nav bijis aktuāls.
Ja mums, līdzīgi kā nabaga sociāldemokrātiem, neizdosies situāciju atrisināt ar nežēlīgo un nepielūdzamo Rīgas taksometru parku, esam gatavi ņemt talkā citu pilsētu pieredzi, veidojot savu autotransporta uzņēmumu vai vienoties ar kādu pielaidīgāku pārvadātāju.
Iedzīvotāju mobilitātes jautājums un jaunu sabiedriskā transporta maršrutu jautājumi ir ietverti mūsu programmas sadaļā “Labklājība”

4. Veselības pakalpojumi

Dažas stundas atpakaļ, tiekoties ar “Gaismu” iedzīvotājiem, Olaines novada domes Attīstības nodaļas šefs, sociāldemokrāts Kristaps Kauliņa kungs vairāku desmitu liecinieku klātbūtnē pārliecinoši apgalvoja, ka šī (veselības aizsardzība) nav pašvaldības funkcija, taču viņš ir ļoti aktīvs Jūsu biedrības biedrs, kamdēļ nav saprotams kā viņš kā biedrības lielākais aktīvists pieļāvis tādu paviršību un ļāvis šim jautājumam parādīties aptaujā tieši pašvaldību vēlēšanu kontekstā.

Sociāldemokrātiskā pieeja veselības jautājumam bijusi arī citādi īpatnēja. Mājaslapā http://www.olaine.lv/veselibas-centrs joprojām tiek reklamēts Olaines veselības centra Valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu pasūtījums 2016.gadam. Kāpēc tieši šim periodam – domes informācijas avoti klusē. Turklāt Olaines veselības centrs dažas dienas pirms vēlēšanām, 25.05.2017. klusiņām, pienācīgi neinformējot iedzīvotājus (tostarp ar olaine.lv lapiņas palīdzību) ticis pārdots AS Olainfarm. LETAs ziņās lasāms, ka “dome lēmusi pārdot SIA “Olaines veselības centrs”, jo pašvaldība nav apmierināta ar centra darbību”. Atliek vien retoriski pavaicāt, kādēļ neapmierinātās pašvaldības neapmierinātie deputāti un tās priekšsēdētājs uz nākošajām vēlēšanām atkal savā komandā ņēmuši sociāldemokrātu Jāni Klievēnu.
To vienīgo, kurš vismaz 13 gadus nepārtraukti vadot šo veidojumu, novadījis to tur, kur tas atrodas.
Neraugoties uz Ls 80000 ERAF un domes Ls 30000 finansējuma iegūšanu 2004.gadā (http://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/preses_relizes/1253_saksies_olaines_veselibas_centra_rekonstrukcija/) un Ls 102176 finansējumu 2010 gadā, kas kopā veido vairāk nekā € 302 000, centrs turpināja darboties ar zaudējumiem, kas segti no nodokļumaksātāju naudas domes budžetā. Galu galā dome šo veidojumu šogad izlika tirgū par € 190 000 (http://www.medicine.lv/raksti/133c6590-8839-3138-d163-a6c812feec3b).
Tomēr tā kā sociāldemokrātiem/strādniekiem nauda nav galvenais, acīmredzot uzvarēja līdzjūtība un vēlme dot iespēju ilglaicīgajam partijas biedram rehabilitēties un pamēģināt nākamajos 4 gados veidot kādu citu hobiju / veiksmes stāstu uz nodokļu maksātāju rēķina :)

Mūsuprāt racionālāks risinājums tomēr varētu būt “veiksmes stāstnieku” un “čomu būšanu” atbalstītāju atvaļināšana un nepielaišana nākamos 4 gadus lemt par šādiem un citiem iedzīvotājiem svarīgiem jautājumiem, jo veselības aizsardzībai jābūt pieejamai katram novada iedzīvotajam un ne tikai kā līdz šim – tik izredzētajiem no Olaines pilsētas.
Ja pašvaldības vadība nav impotenta, tā grib un spēj rast risinājumus kā īstenot vai panākt iedzīvotājiem būtisku pamatvajadzību apmierināšanu.

5. Dārzkopību kooperatīvi (DKS)

Kā Tiesībsargs savā 11.10.2016. vēstulē biedrībai “Par godīgām un taisnīgām ekonomiskajām attiecībām” norādījis, t.s. DKS ir padomju okupācijas laiku veidojums. Šo pāŗliecību stiprina arī vairuma to vadītāju “lidināšanās kosmosā”, neizprotot nedz to, ka tam ar ko viņi nodarbojas un gatavi nodarboties nav ne mazākā sakara ar dārzkopību, nedz izvēlētai kooperācijas formai ir kāds sakars ar tās faktisko izpausmi viņu izpildījumā, jo netiek nedz īstenotas biedru dārzkopiskās vajadzības, nedz maksātas dividendes. Tāpat pārsvarā to vadītājiem, kā piemēram DKS “Druva” vadītājam un DKS “VEF Baloži” vadītājam ilgstoši nav nedz dārkopja izglītības (pat nedz vidējās, piemēram tuvējā Bulduru dārzkopības vidusskolā gūtas (absolvēta dārzkopja vai vismaz stādaudzētāja programma), nemaz nerunājot par LLU augstākās izglītības diplomiem) un pat ne dārzkopju talantu vai vajadzības izjušanas iesaistīties Latvijas vai Eiropas dārzkopju rīkotās kustībās un pasākumos. Saliekot āžus (nekvalificētus vadītājus) par dārzniekiem, šie atavismi pieņem vēl nejēdzīgākas formas. Lai skarbi neteiktu, ka nospraužams ceļš to likvidācijai un nelabvēlīgās ietekmes minimizēšanai, domes uzdevums būtu objektīvi, vispusīgi un atklāti (ko t.s. sociāldemokrāti līdz šim rūpīgi slēpuši, tostarp informācijai neesot sociāldemokrātes Mārītes Rūjas mājaslapiņā “olaine.lv” ar kuru tā rīkojas kā savu personisko) gan katra DKS darbības saskaņotību ar novada politiku, gan skaidru izglītības prasību definēšanu veidojumiem, kuri savā nosaukumā ietvēruši vārdiņu “dārzkopības”. Juridiskas personas firmas izvēle nedrīkst būt maldinoša un arī novada domes uzdevums būtu novērst novada iedzīvotāju masveida maldināšanu ar gandīz 50 veidojumiem, kas vairāk vai mazāk nepamatoti valkā dārzkopības vārdu, un nereti to izmanto nodokļu maksātāju naudas izkrāpšanai no domes t.s. līdzfinansējuma iegūšanai. Nepamatoti izmaksātā nauda būtu atgriežama pašvaldības budžetā. Tas pats attiecas uz sociāldemokrātu ievirzītu nolaidīgu vai korumpētu domes amatpersonu rīcības rezultātā budžetā neienākušo naudu (jau kopš 2006.gada), jo par DKS zemēm vairākās vietās tika (10 gadus!) iekasēts NĪN kā par “zemi, uz kuras galvenais saimnieciskā darbības veids ir lauksaimniecība”, lai arī atbilstoši normatīvajiem aktiem tās atbilda dzīvojamās apbūves lietošanas mērķim. Arī A.Berga kungs nesen bija spiests atzīt, ka DKS t.s. ceļu privatizācija bijusi kļūda.
Proti, joma prasa rūpi un sakārtošanu (kā tas arī ticis detalizēti norādīts mūsu programmā, sadaļā “Novada sabalansēta attīstība”), kas t.s. sociāldemokrātiem ilgāk kā 25 gadus nav izdevies. Kādam viņu kļūdas beidzot jāsāk labot, jo risinājuma novilcināšana tā veiksmīgas izveides varbūtību tikai samazina un būtiski sadārdzina (īpaši iespējamo lielu kompensāciju izmaksai īpašniekiem).

ZZS Olaines saraksta komanda

2 thoughts on “ZZS atbild uz jautājumiem par Jāņupi

 1. Tā kā ZZS paustais viedoklis (par līdzšinējo Olaines novada domes darbu) ir netikai muļķīgs bet lielākā daļa ir klaji meli, vēlamies sniegt precīzu informāciju.

  1.) Līdz 2009. gadam pirms Latvijā tika realizēta teritoriālā reforma un Olaines pagasts tika apvienots ar Olaines pilsētu izveidojot Olaines novadu, LSDSP nebija iespējas ietekmēt Olaines pagasta, t.sk. Jaunolaines, Medemciema, Stūnīši, Grēnes, Jāņupes, Stīpnieku u.c. ciemu attīstību, jo LSDSP Olaines pagastā netika pārstāvēta. Pēc Olaines novada izveides Olaines novada dome ir veikusi virkni darbu, lai sāktu mērķtiecīgu Olaines pagasta un ciemu teritoriju sakārtošanu un attīstību. Šajos ciemos realizēti vērienīgi infrastruktūras attīstības projekti – Medemciema centrālā ceļa izbūve (~1 000 000eur), Lubaušu centrālais ceļš/Krasta iela (~900 000eur), Ūdenssaimniecība Stūnīši (~1 300 000eur) , Ūdenssaimniecība Grēnes (545 000eur), DKS līdzfinansēšanas projektos kopā veiktas investīcijas ~500 000eur apmērā, atjaunoti visi pašvaldības ceļi Jāņupes ciema teritorijā (pievadceļš DKS Celtnieks, pievadceļš DKS Straume, pievadceļš DKS Liepas, pievadceļš DKS Puriņi (tas pats ceļš, kas iet uz Jāņupes karjeru).

  2.) Pašvaldība no 2012. gada nodrošina bezmaksas sabiedrisko transportu – autobusu Vaivadi-Rājumi-Jāņupe-Stīpnieki-Jaunolaine-Olaine katru pirmdienu un ceturtdienu. Pieprsījuma gadījumā ir iespēja reisu skaitu palielināt.

  3.) Par Veselības aprūpes pakalpojumiem.. Ņemot vērā to, ka esošie LSDSP deputāti uzskatīja, ka ir nepieciešami uzlabojumi veselības aprūpes pakalpojumu klāstu, pieejamību un kvalitāti, kas prasa ievērojamus finanšu ieguldījumus, izvērtējot visas novada tuvāko gadu attīstības prioritātes (t.sk. DKS, ciemu un pagasta infrastruktūras sakārtošana un attīstība), tika pieņemts lēmums uzticēt veselības aprūpes pakalpojumus privātajam sektoram. Šada prakse nav jaunums, šāda veida modelis veiksmīgi darbojas daudzās Latvijas pašvaldībās. Sadarbības līgums (izsoles nosacījumi) nosaka, ka privātajam partnerim bez pašvaldībai samaksātajiem 650 000eur, Veselības centra infrastruktūrā jāiegulda vismaz 200 000eur un jānodrošina kā esošie, tā jauni veselības aprūpes pakalpojumi (esošajiem pakalpojumiem cena tiek saglabāta esošajā līmenī). Tā kā pašvaldība pārdeva kapitāldaļas (SIA “Olaines veselības centrs”) nevis pašvaldības īpašumu (ēku un zemi Veselības ielā 5 un Veselības ielā 7, Olainē) iepriekšējie ieguldījumi ēkā, ko min ZZS paliek Olaines novada pašvaldības īpašumā un nodrošinās veselības pakalpojumu saņemšanu (ēkas ir iznomātas privātajam kapitāldaļu turētājam).

  4.) Olaines novads ir viens no veiksmīgākajiem ārvalstu investīciju piesaistītājiem ieņemot 6. vietu Latvijā. Kopā piesaistīti vairāk kā 140 000 000eur (Ārvalstu tiešo investīciju ieguldījumu kopsumma no 2011.-2015.gadam. (Avots: UR) http://www.lsm.lv/tautas-panorama/novads/olaines/ati/saraksts). Olaines novada dome vienmēr ir bijusi atvērta un visiem potenciālajiem investoriem ir sniegts viss nepieciešamais politiskais, administratīvais atbalsts. Kur nepieciešams un iespējams izbūvēta publiskā infrastruktūra (ceļi, ūdens, kanalizācija u.c.). Šādā pat veidā strādāsim arī turpmāk.
  Šobrīd dažādās attīstības stadijās savu biznesu/ražotnes attīsta vairāk kā 10 investori, kas nodrošinās novada stabilu attīstību, darba vietas un nodokļu ieņēmumus.
  Diemžēl maija beigās organizētā Indijas uzņēmēju delegācijas vizīte Olaines novadā, kur O.Galanders bija viens no iesaistītajiem organizatoriem, tika organizēta ļoti zemā līmenī, neievērojot starptautisko protokolu. O.Galanders mērķtiecīgi nesniedza informāciju par vizītes formātu, savlaicīgi nesniedzot precīzu informāciju. Detalizētu informācija no O.Galandera tika saņemta mazāk kā 24stundas pirms pasākuma. Olaines domes piedāvājums par šīs delegācijas uzņemšanu Olaines domē tika noraidīts. Neskatoties uz haotisko delegācijas vizītes darbu, Olaines novada domes atbildīgie darbinieki (Olaines novada domes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks, attīstības daļas vadītājs un Olaines novada uzņēmējdarbības un atbalsta centra direktore) atrada iespēju, pakārtojot savu darba grafiku, piedalīties minētās delegācijas uzņemšanā, kas ilga aptuveni 30min.

  Aicinām visus piedalīties vēlēšanās un atdot savu balsi, izvērtējot visus deputātu kandidātus, to dotos solījumus un iepriekš paveiktos darbus.

  Ar cieņu,
  Andris Bergs un Kristaps Kauliņš

 2. ZZS Olaines saraksta komandai.
  1. Šis apgalvojums ir nepatiess –
  Dažas stundas atpakaļ, tiekoties ar “Gaismu” iedzīvotājiem, Olaines novada domes Attīstības nodaļas šefs, sociāldemokrāts Kristaps Kauliņa kungs vairāku desmitu liecinieku klātbūtnē pārliecinoši apgalvoja, ka šī (veselības aizsardzība) nav pašvaldības funkcija,..

  Es, Kristaps Kauliņš, Stūnīšu ciemā notikušajā sanāksmē nekomentēju Veselības aprūpes jautājumus, ja pareizi atceros šos jautājumus komentēja Andris Bergs un Jānis Klievēns.

  2. Biedrība Jāņupes iedzīvotāji ir apolitiska un es, Kristaps Kauliņš, neizmantoju tās resursus, cilvēkus, lai vairotu savu popularitāti vai citu politisko spēku (t.sk. ZZS) nepopularitāti, tāpēc ir absurds Jūsu apgalvojums –
  ..taču viņš ir ļoti aktīvs Jūsu biedrības biedrs, kamdēļ nav saprotams kā viņš kā biedrības lielākais aktīvists pieļāvis tādu paviršību un ļāvis šim jautājumam parādīties aptaujā tieši pašvaldību vēlēšanu kontekstā.
  Bet tas lieliski raksturo jūsu domu gājienu, darba stilu un attieksmi pret cilvēkiem, biedrībām un sabiedrību kopumā.

  Es paļaujos, ka cilvēki izvērtēs cilvēkus, solījumus un padarītos darbus, nevis paļausies uz piena upju ar ķīseļa krastiem solījumiem.

  Ar cieņu,
  Kristaps Kauliņš

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>