Pašvaldību vēlēšanu kandidātiem jautājām par Jāņupi

CVKMēs, biedrība “Jāņupes iedzīvotāji”, 17.maijā visām partijām, kas kandidē Olaines novada pašvaldību vēlēšanās, izsūtījām jautājumus kā viņi redz Jāņupes un tās tuvākās apkārtnes attīstību. Atbildes gaidīsim līdz 29.maijam, bet publiskosim tiklīdz saņemsim.

Ar visu sešu partiju programmām un kandidātiem interesenti var iepazīties šeit: http://pv2017.cvk.lv/

 

 Nosūtītā vēstule:

Par 2017. gada pašvaldību vēlēšanām

Mēs, biedrība “Jāņupes iedzīvotāji”, jau ilgāku laiku aktīvi iesaistāmies Olaines novada Jāņupes ciema un tā tuvākās apkārtnes pilveidošanā. Viens no mūsu galvenajiem mērķiem ir apzināt iedzīvotāju vēlmes un vajadzības, veicināt kopienas veidošanos un tās sadarbību ar pašvaldību.

Tuvojoties pašvaldību vēlēšanām, mēs gribam uzzināt jūsu kā potenciālo Olaines novada deputātu redzējumu par Jāņupes un tās tuvākās apkārtnes attīstību. Informējam, ka šādu vēstuli esam izsūtījuši visām partijām, kas kandidē vēlēšanās Olaines novadā. Atbildes tiks publiskotas mūsu biedrības mājaslapā www.janupe.lv un sociālā tīkla kontā www.facebook.com/janupe

Jautājumi:

  1. Ciemu attīstības vīzija

Kādu Jūs redzat Olaines novada ciemu (Jāņupes, Vaivadu, Rājumu, Stīpnieku u.c.) attīstību tuvāko trīs gadu laikā un ilgākā perspektīvā?

Vai Jūs plānojat veikt un veicināt investīcijas šajās teritorijās? Ja plānojat, lūdzu, miniet vismaz trīs būtiskākās?

  1. Iedzīvotāju deklarēšanās ciemos

Biedrības “Jāņupes iedzīvotāji” veiktās aptaujas liecina, ka dārzkopības kooperatīvu teritorijās reālo iedzīvotāju skaits ir aptuveni divas reizes lielāks nekā deklarēto. Aptaujās norādīti galvenie cēloņi, kādēļ cilvēki nedeklarējas:

  • nav pieejami pasta pakalpojumi, lai saņemtu vēstules, kuras nosūta uz deklarētajām adresēm;
  • bērni gaida rindā uz vietām Rīgas izglītības iestādēs, tai skaitā pirmsskolas iestādēs;
  • piebraucamie ceļi ir sliktā stāvoklī, un sabiedriskais transports ir ļoti tālu un reti pieejams;
  • nesaprot, kāpēc vispār tas būtu jādara.

Vai un kā Jūs plānojat panākt, lai novadā dzīvojošie deklarētos savā pastāvīgajā dzīvesvietā?

Pašreizējās domes vadības nostāja ir tāda, ka infrastruktūras uzlabojumi tiks veikti pie nosacījuma, ja būs pietiekoši daudz deklarēto iedzīvotāju.

Vai, Jūsuprāt, esošais iedzīvotāju skaits ir noteicošais faktors kādas teritorijas/apkārtnes attīstīšanai? Ja jā, kāds iedzīvotāju skaits ciemā būtu par pamatu nopietnu investīciju veikšanai tā teritorijā?

 

  1. Sabiedriskais transports

Iedzīvotājiem bez privātā autotransporta nav iespējams nokļūt novada centrā no Jāņupes un citiem ciemiem. Tas būtiski samazina iespējas saņemt tādus pašvaldības pakalpojumus kā bērnudārzs, ģimenes ārsts, sociālais dienests u.c. Vai un kā Jūs plānojat pilnveidot sabiedriskā transprota kustību no Jāņupes un tās tuvākās apkārtnes uz Olaini?

Vai jūs redzat iespēju mazāk aizsargātajām iedzīvotāju grupām (senioriem, skolēniem u.c.) samazināt braukšanas maksu autobusiem uz Rīgu? Tā ir vieta, kur cilvēki saņem medicīniskos, izglītības, izklaides u.c. pakalpojumus, ko šobrīd Jāņupes un tās apkārtnes iedzīvotāji nevar saņemt Olainē (nepietiekamas sabiedriskā transporta kustības u.c. iemeslu dēļ).

  1. Veselības pakalpojumi

Šobrīd Jāņupes iedzīvotāji lielākoties izmanto veselības pakalpojumus Rīgā. Tomēr šis risinājums ir īpaši apgrūtinošs jaunajām ģimenēm ar zīdaiņiem un senioriem. Kādu risinājumu Jūs domājat piedāvāt?

 

  1. Dārzkopību kooperatīvi (DKS)

Kāds, Jūsuprāt, ir labākais DKS teritoriju (ceļu, grāvju un citas infrastruktūras) uzturēšanas un apsaimniekošanas veids?

Ja Jūs redzat, ka to turpina organizēt DKS iedzīvotāju izvēlētās valdes, kā plānojat veicināt DKS un pašvaldības sadarbību, savstarpējo komunikāciju? Kā esat iecerējuši atbalstīt DKS valdes un vadītājus un veicināt to darbu kvalitāti? Kā domājat panākt, ka iedzīvotāji redz un atzīst DKS kā struktūru, kas ir tiesīga saņemt iedzīvotāju maksājumus un organizēt apsaimniekošanu?

Lūdzam Jūs mums sniegt atbildes līdz šī gada 29. maijam. Vienlaikus vēršam Jūsu uzmanību, ka partiju sniegtās atbildes tiks publicētas to saņemšanas secībā.

 

Ar cieņu,

valdes locekle
Evita Berķe

Pievienot komentāru

Ziņot par
avatar
wpDiscuz