Balta-galdauta-2018

Baltā galdauta svētki pie Jāņupes karjera

Aicinām 4.maijā kopā ar kaimiņiem un draugiem svinēt 4.maija svētkus pie pašu klāta galda. Lai pasākums būtu krāšņāks, aicinām ņemt līdzi cienastu un kādu rekvizītu (spalvu, pogu, diegu utml.), ja vēlaties veidot savu mandalu. Uz tikšanos!

TALKA2018

Lielā talka pie Jāņupes karjera

Turpināsim sakopt Jāņupes karjera apkārtni. Pievienojies! Maisus un darba cimdus mēs nodrošinām. Ja esi gatavs kādu koku no krūmiem atbrīvot, paņem līdzi savus instrumentus. Ja ir kāda cita ideja, ko vēl pie karjera vajadzētu izdarīt – saki, domāsim un darīsim.

logo_aptauja2

Jauniešu aptauja

Olaines novada jaunieši aicināti aizpildīt aptauju, lai noskaidrotu jauniešu vērtējumus par Olaines novadu kā dzīves, darba un brīvā laika pavadīšanas vietu: https://goo.gl/voD868 Anketas aizpildīšana aizņems ne vairāk kā 7-10 minūtes.